Αστικό τοπίο

1-3-4

Μοσχάτο I, 90x50 cm, λάδι σε καμβά (1994)

2-2-4

Μάτι I, 70x50 cm, λάδι σε καμβά (1996)

3-2-4

Γλυφάδα Ι, 60x50 cm, λάδι σε καμβά (1993)

4-3-4

Γλυφάδα ΙΙ, 100x50 cm, λάδι σε καμβά (1994)

5-2-4

Μοσχάτο II, 60x80 cm, λάδι σε καμβά (1993)

6-3-4

Παλιό εργοστάσιο της ΔΕΗ, Ν.Φάληρο, 90x50 cm, λάδι σε καμβά (1994)

7-2-4

Μάτι II, 50x100 cm, λάδι σε καμβά (1996)

Μενού

Έργα

Βιογραφικό

Άρθρα

Επικοινωνία

Social Media

Newsletter