Βοτανική Ζωολογία

1-1

30x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

2-1

30x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

3-2-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

4-2-1-1

20x30 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

5-2-5

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

6-2

30x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

7-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

8-2-2

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

9-2-2

30x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

10-2

20x30 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

11-1

30x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

12-1

30x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

13-2

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

14-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

15-1

30x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

16-2

20x30 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

17-1

30x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

18-4

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

19-2

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

20-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

21-1

30x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

22-1

30x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

23-2

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

24-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

25-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

26-2-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

27-2-3

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

28-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

29-2-2

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

30-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

31-2-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

32-1

30x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

33-2-3

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

34-2-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

35-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

36-2-3

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

37-2-2

20x30 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

38-2

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

39-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

40-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

41-3

20x20 cm,μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

42-2

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

43-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

44-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

45-2

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

46-2

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

47-1

20x30 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

48-2

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

49-2

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

50-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

51-2

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

52-2

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

53-2

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

54-2-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

55-3-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

56-2-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

57-2

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

58-2-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

59-2

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

60-2-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

61-2-1

20x30 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

62-2-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

63-2-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

64-2-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

65-2-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

66-2-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

67-2

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

68-1

Μανιτάρια , 20x 80 cm, ακουαρέλα και μολύβια ακουαρέλας σε χαρτί (2009)

69-2-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

70-2-1

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

71-2

20x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

72-1

30x20 cm, μεικτή τεχνική σε χαρτί (2009)

Μενού

Έργα

Βιογραφικό

Άρθρα

Επικοινωνία

Social Media

Newsletter