Παιχνίδια

39-2-1

Της Αγγελίνας, 80x25 cm, λάδι σε καμβά (2010)

37-2-1

Της Εμμανουέλας, 80x25 cm, λάδι σε καμβά (2010)

38-2-2

Της Έλενας, 80x25 cm, λάδι σε καμβά (2010)

1-2-1

Ντάμπο, 23x23 cm, λάδι σε ξύλο (2010)

2-2-2

Τρελή φάρμα ΙΙΙ, 25x33 cm, λάδι σε ξύλο (2010)

3-2

Κόκο, 25x33 cm, λάδι σε ξύλο (2010)

4-2-5

Τρελή φάρμα ΙV, 50x20 cm, λάδι σε ξύλο (2010)

5-2-2

Σαφάρι ΙΙ, 65x25 cm, λάδι σε ξύλο (2010)

6-2-1

Σαφάρι ΙΙ, 65x25 cm, λάδι σε ξύλο (2010)

7-2-1

Σαφάρι Ι, 100x15 cm, λάδι σε ξύλο (2010)

8-2-1

Τρελή φάρμα Ι, 100x15 cm, λάδι σε ξύλο (2010)

9-2-1

Πλούτο, 100x35 cm, λάδι σε ξύλο (2010)

10-2-1

Το φεγγάρι, 45x90 cm, λάδι σε καμβά (2010)

11-2-1

Ο ήλιος, 45x90 cm, λάδι σε καμβά (2010)

12-2-1

11/5/2001, 60x155 cm, λάδι σε καμβά (2010)

13-2-2

27/6/2003, 60x155 cm, λάδι σε καμβά (2010)

14-2-1

12/2/2010, 60x155 cm, λάδι σε καμβά (2010)

15-2

26/9/2005, 60x155 cm, λάδι σε καμβά (2010)

Μενού

Έργα

Βιογραφικό

Άρθρα

Επικοινωνία

Social Media

Newsletter